Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Komposition 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Composition 3
Grundnivå, H0034G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Komposition 2 (H0033G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa god kunskap och förståelse för hur komposition samverkar med andra konstarter, ex. film, teater, dans etc.
 • uppvisa goda kunskaper och god förståelse för analys av musikalisk form som en bärande del av det musikaliska hantverket
 • uppvisa god kunskap och förståelse för pianospel och gehör som viktiga delar av en musikeridentitet
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut för en musiker

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa god färdighet och förmåga i att spela piano efter noter
 • uppvisa goda färdigheter i att analysera musikalisk form
 • uppvisa god förmåga i gehör   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll

Kursen innehåller

 • gehörsträning
 • pianoundervisning
 • närliggande konstarter
 • undervisning i form och analys
 • branschkunskap

Genomförande
 • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, notmaterial och fonogram meddelas i de olika momentens studiehandledningar vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Gehör IIIU G#1.00ObligatoriskH18
0007Form och analys IIU G#1.50ObligatoriskH18
0008Brukspiano IIIU G#1.50ObligatoriskH18
0009Närliggande konstarter IIU G#2.50ObligatoriskH18
0010Branschkunskap IU G#1.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13