Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svensk historia 7,5 Högskolepoäng

Swedish history
Grundnivå, H0038N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna identifiera och förklara väsentliga sammanhang i den svenska historien med utgångspunkt från de politiska, ekonomiska, teknologiska och miljömässiga perspektiv som möjliggjort Sveriges förvandling från ett jordbrukarsamhälle till en industrination.

Kursinnehåll
De första nybyggarna; Bronsåldern; Järnåldern; Vikingatiden; Medeltiden; En nations framväxt; Stormaktstiden; Frihetstiden; Vägen mot demokrati; Den industriella revolutionen; Den sociala-, tekniska- och ekonomiska utvecklingen under 1800- och 1900-talet; Svenska minoriteter och svenskt medborgarskap; Miljöproblem och miljöpolitik under 1900-talet; Sverige under världskrigen och Den moderna välfärdsstaten.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination
Studentens färdigheter (huvudsakligen uppställda under "Kursinnehåll ovan) examineras genom dels en skriftlig sluttentamen om 6 hp samt ett enskilt arbete om 1.5 hp med muntlig examination. Vid examinationen kommer betyget Godkänd # (G) eller Underkänd (U) ges.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti

Examinator
Josefin Rönnbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindkvist, T, Sjöberg, M, Hedenborg, S. & Kvarnström, L. (2018). A concise history of Sweden from the Viking Age to the present. (1:a uppl.). ISBN: 978-91-44-10497-3.
Handouts
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen6.0TG U G#
0003Muntlig presentation1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15