Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Världen utvidgas 7,5 högskolepoäng

An Expanding World
Grundnivå, H0041N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna Nation, Etnicitet och identitet (H0030N), Tiden skapar världen (H0031N) och Samhällsförändring från olika perspektiv (H0037N) eller motsvarande kunskaper om 30 hp i historia.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter avslutad kurs relativt ingående kunna redogöra för exempel ur samtliga historiska epoker på internationella förändringsprocesser och för dessas konsekvenser för det internationella samhället. De skall vidare kunna beskriva olika faser av den västeuropeiska koloniseringen och hur den moderna globaliseringen påverkat olika slags samhällen. De ska också kunna sätta in detta i en didaktisk kontext.

Kursinnehåll
Kursen behandlar internationella förändringsprocesser och konsekvenser av möten mellan statsbildningar/grupper genom samtliga epoker från skapandet av Sidenvägen och Romarrikets utvidgning till kolonisering och världskrig. I kursen behandlas också urbanisering och migrationsprocesser. Vidare behandlas nationalstaten i sin moderna globala kontext. Kursen innefattar också konkreta undervisningsövningar och bedömningssituationer.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner och litteraturseminarier.

Examination
Aktivt deltagande i seminarier, 1,5 hp (U, G)
Skriftlig tentamen, 6,0 hp (U, G, VG)
VG på tentamen krävs för VG på kursen.
Samtliga momenten kräver G för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Frankopan, Peter. (2017). Sidenvägarna. En ny världshistoria. Albert Bonnier
- Darwin, John. (2009). After Tamerlane. The Rise and Fall of Global Empires, 1400-2000. Bloomsbury
- Burbank, Jane och Cooper, Frederick. (2011). Empires in World History. Power and the Politics of Difference. Princeton University Press
- Jansen, Jan C. och Osterhammel, Jürgen. (2017). Decolonization. A Short History. Princeton University Press
- Wesseling, Henk. (2013). Imperiernas tid, 1815-1919. Historisk media
- Manning, Patrick. (2013). Migration in World History. Second edition, Routledge
- McKay, John, et al. (2012). A History of World Societies. Ninth edition
- Historisk atlas

Artiklar kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH18
0004SeminarierU G#1.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14