Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikhistoria 2 7,5 högskolepoäng

Music history 2
Grundnivå, H0042G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikhistoria 1 (H0041G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskap om och förståelse för musikens utveckling från början på 1900-talet fram till musik i vår samtid.

Färdighet och förm å ga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna redogöra för viktiga musikhistoriska händelser under 1900-talet och början av 2000-talet inom klassisk musik, jazz och rock/pop.

Värderingsförm å ga och förh å llningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över och förhålla sig till musikens historiska utveckling. 


Kursinnehåll

•   Före första världskriget

•   Mellankrigstiden

•   Efter andra världskriget

•   80-talet och framåt 


Genomförande
Föreläsningar och seminarier.

Examination

Tentamen i musikhistoria, deltagande vid examinerande seminarier 


Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Russano Hanning, B. Concise History of Western Music
Ross, A. The Rest is Noise

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Musikhistoria (1900-talet och 2000-talet)U G#7.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15