Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikteori - Baskurs 2 7,5 högskolepoäng

Music theory - Basic course 2
Grundnivå, H0044G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikteori - Baskurs 1 (H0043G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskaper om harmonilära och satslära.
- ha god förståelse för gehör och dess relation till musikteorin.

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande färdigheter i harmonilära och satslära.
- ha god gehörsmässig förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll
• Harmonilära och satslära
• Gehörsträning


Genomförande

Kursen genomförs helt på distans via läroplattformen Canvas, med hjälp av bl.a. videoföreläsningar och läsanvisningar, samt programvaran EarMaster 7. 


Examination

Inlämningsuppgifter i harmonilära och satslära samt gehör. 


Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jansson, R. Stora Musikguiden. Notfabriken. (ISBN 9789186825041)
Grundberg, H. Visharmonisering. Bo Ejeby Förlag. (ISBN 9789188316257)
EarMaster 7 (programvara)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Harmonilära och satsläraU G#4.50ObligatoriskV20
0002GehörsträningU G#3.00ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17