Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikteori - Baskurs 2 7,5 högskolepoäng

Music theory - Basic course 2
Grundnivå, H0044G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikteori - Baskurs 1 (H0043G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskaper om harmonilära och satslära.
- ha god förståelse för gehör och dess relation till musikteorin.

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande färdigheter i harmonilära och satslära.
- ha god gehörsmässig förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll
• Harmonilära och satslära
• Gehörsträning


Genomförande

Kursen genomförs helt på distans via läroplattformen Canvas, med hjälp av bl.a. videoföreläsningar och läsanvisningar, samt programvaran EarMaster 7. 


Examination

Inlämningsuppgifter i harmonilära och satslära samt gehör. 


Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jansson, R. Stora Musikguiden
EarMaster 7 (programvara)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Harmonilära och satsläraU G#4.50ObligatoriskV20
0002GehörsträningU G#3.00ObligatoriskV20