Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Teknikhistoria - En värld byggd av människan

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0049N
Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig kunskap om människans spännande växelspel med tekniken.

Kursen är kronologiskt upplagd och inleds med ett studium av teknisk utveckling under forntiden och antiken. Exemplen i denna del är främst hämtade från Eufrat-Tigris- och Nilområdena samt från Kina. I en följande del behandlas utvecklingen under medeltiden och då främst med hjälp av exempel från Europa och Kina. Kursens sista del behandlar utvecklingen under nya tiden, d v s tiden efter 1500. Främst behandlas utvecklingen i Europa, men också utvecklingen i USA och Asien finns med här. Kopplingar till afrikanska förhållanden finns främst i de senare momenten, d v s medeltiden och nya tiden. Under de ovan angivna kursmomenten är det främst utvecklingen på följande områden som diskuteras: Maskinteknik, bergshantering, elteknik och elektronik, transporter och kommunikation, byggnadsteknik, jordbruksteknik och livsmedelsproduktion samt vapen- och krigsteknik.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Hanna Vikström, Postdoktor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493602