Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknikhistoria - En värld byggd av människan 7,5 Högskolepoäng

History of Technology - Human Built World
Grundnivå, H0049N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall de studerande kunna uppvisa:
•  En grundläggande förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, sociala och politiska förändringar.
•  Insikter som gör det möjligt att studera och analysera drivkrafterna bakom teknisk utveckling, men också insikter som gör det möjligt att finna förklaringar till misslyckanden.
•  Kunskaper som gör det möjligt att väcka tankar om med vilken kraft ny teknik kan gripa in i och omforma människors livsvillkor på gott och ont i stort som smått och att även låta detta genomsyra den egna vardagliga verksamheten.

Kursinnehåll
Kursen är ett studium av teknisk utveckling från forntiden till idag. Den är baserad på innovationer som räknas som viktiga för samhällets utveckling i Sverige och världen. Kursen är organiserad kring tema som hälsa, genus, miljö och kommunikation.

Genomförande
Nätbaserad distansundervisning utan obligatoriska sammankomster. Föreläsningar och studiehandledning distribueras via Internet så tillgång till dator och Internetuppkoppling krävs.

Examination
Samtliga kursmål examineras genom hemtentamen som skrivs med betygsgradering.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Josefin Rönnbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen H0049N motsvarar kursen H0001N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Friedel, R. A Culture of Improvement. MIT Press: Cambridge, 2010.
Headrick, D. Technology: A World History. Oxford University Press: Oxford, 2009.
Sjunnesson, H and Helldorff, E. (red) 100 Innovationer, 2 bind. Tekniska museet och Bilda Förlag: Stockholm, 2012.

Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemtentamen7.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15