Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Teoritillämpning inom historia

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0050N
Att förstå och kunna använda sig av historiska teorier är viktigt för alla historiker. I denna kurs får studenten på en grundläggande nivå läsa, förstå och använda sig av några av de centrala teorier som ofta används av historiker idag.

Inom historievetenskapen används en rad olika teorier för att hjälpa till att förklara historiska skeenden och presentera förutsägbara slutsatser utifrån det material som studerats. Teorierna hjälper oss nämligen att tolka och förstå källmaterialet men även att se orsakssamband mellan olika historiska händelser och förlopp. Teorier inbegriper därför både allmänna förklaringsmodeller och vetenskapliga förhållningssätt men fungerar dessutom  som analysram och hjälp vid formulering av syfte, strukturering och analys vid exempelvis uppsatsskrivande.

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.