Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Kulturarv och historiebruk

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0052N
Vårt Kulturarv består av allt som människor genom historien lämnat efter sig och som finns kvar idag, som lämningar och föremål men även traditioner och seder. Men kulturarvet kan användas för olika syften, inte alltid med ädla motiv.

I denna kurs kommer olika exempel på kulturarv och kulturmiljöer att studeras teoretiskt, men även genom övningar och lokala besök på platser nära studentens hemort. Kulturarvet består förutom av fornlämningar, föremål och byggnader utan även immateriella värden som berättelser, normer och traditioner. Kulturarv och historia har genom tiderna använts för olika syften och i kursen kommer flera exempel på detta att studeras. Historia används inte enbart inom utbildning och vetenskap utan ofta även i ett politiskt eller kommersiellt syfte. Historia kan användas för att stärka en egen grupp eller misskreditera en annan men även som ett verktyg för att legitimera sina egna åsikter. Historiebruk handlar därmed om att analysera och förstå hur och i vilket syfte människor och grupper använder historia.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491573