Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arrangering och instrumentation 1 7,5 högskolepoäng

Arranging and instrumentation
Grundnivå, H0057G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Gehörs- och musiklära 2 från Estetisk linje, Musikteori baskurs 2 (H0044G), eller motsvarande kurs i musikteori / allmän musiklära.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten 
- uppvisa grundläggande kunskaper om arrangering och instrumentation.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten 
- uppvisa grundläggande färdigheter i arrangering och instrumentation.
- uppvisa grundläggande färdigheter att färdigställa partitur och stämmor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över utvecklingen i sitt arrangeringsmässiga hantverk.
- uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till sitt lärande.


Kursinnehåll
• Grundläggande koncept inom arrangering
• Instrumentkännedom
• Layout av partitur och stämmor
• Arrangeringsuppgifter 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs helt på distans via läroplattformen Canvas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom godkända inlämningsuppgifter.

Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avid Sibelius Ultimate
Läsmaterial tillhandahålls digitalt under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Grunder i arrangeringU G#1.50ObligatoriskH21
0002Arrangering och instrumentation, inlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH21
0003SlutprojektU G#3.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad