Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete historia, magister

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, H7004N
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete.
Examensarbetet är ett självständigt arbete. Arbetet ska utföras med vetenskaplig metod och anknyta till för problemet relevant teoribildning inom historieämnet. Arbetet ska redovisas i en skriftlig uppsats. Varje student skall vara opponent vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i andra seminariemedlemmars arbeten.

Genomförande

Kursen ges på dagtid vårterminen 2009, från mars till juni.

Behörighet

Historia A-C 1-90hp samt 15 hp teorikurser på D-nivå.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristina Söderholm

Kristina Söderholm, Professor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491541