Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete historia, magister

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, H7004N
Kursen innebär självständigt uppsatsarbete i historia, där uppsatsen utgör ett examensarbete om 15 hp. Kursen kan tillsammans med H7007N och H7008N (sammanlagt 15 hp) ingå i en magisterexamen.

Kursen innebär studier på avancerad nivå, där studenten under handledning ska skriva en vetenskaplig uppsats inom ämnet historia. 

Studenten ska utgå från ett väl definierat forskningsproblem samt tillämpa ett vetenskapligt tillvägagångssätt, vilket vilar på vetenskaplig teori och metod. 

Under kursens gång kommer uppsatstexter behandlas i seminarieform där studenten förväntas delta aktivt. Studenten ska vidare under ett slutseminarium försvara den egna uppsatsen samt opponera på en annan uppsats. 

Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kristina Söderholm

Kristina Söderholm, Professor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491541