Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, H7007N
Den här kursen behandlar samspelet mellan teknik, kunskaper, miljö och samhälle, som genom tiderna har varit centralt för människans liv på jorden.

Relationen mellan teknik, miljö och samhälle är av central vikt idag, då klimatförändringar och efterfrågan på råvaror och produkter påverkar vår jord. Satsningar på så kallad grön omställning – inte minst i norra Skandinavien – skapar hopp om en hållbar framtid, men samtidigt oro för oförutsedda konsekvenser. För att förstå de processer som sker idag är historiska kunskaper om samspelet mellan teknik, industri, miljö och samhälle centrala. Denna kurs fokuserar på det ovan nämnda samspelet. Med utgångspunkt i dagsaktuella samhällsutmaningar får du sätta dig in på djupet i teknik-, vetenskaps- och miljöhistoriska studier som kan bidra till en bättre förmåga att hantera och planera för framtiden. I kursen får du lära dig teorier och metoder på området, inklusive moraliska och etiska frågor. Tillsammans med kursen H7008N Avancerad teori och metod för historisk forskning förbereder kursen för H7004N Magisteruppsats i historia, vilka därefter kan ingå i en magisterexamen.

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.