KURSPLAN

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 7,5 högskolepoäng

Organisational development through IT
Grundnivå, I0001N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna: • Beskriva och förklara hur IT möjliggjort nya organisationsformer och nya sätt att göra affärer på • Applicera metoder för analys av hur IT stödjer och möjliggör nya organisationsformer och arbetssätt • Kritiskt granska och värdera IT-användning i en organisation med stöd av relevanta teorier och metoder • Designa och utveckla möjlighetsskapande IT för en organisation • Presentera den nya IT-lösningen på ett professionellt sätt både skriftligt och muntligt

Kursinnehåll
Teorier och metoder och teknik appliceras i mindre uppgifter för att senare användas i en större uppgift då studenten analyserar en befintlig verksamhet. Arbetet sker självständigt med syfte att designa och konstruera en ny IT-lösning som ska möjliggöra nya arbetssätt för en verksamhet. Under kursens gång arbetar studenten varierande individuellt eller i grupp och uppgifterna redovisas i både muntliga och skriftliga presentationer. De delar som ingår i kursen är: • Exempel på organisationer med hög IT-mognad • Olika tekniker som stödjer organisationer och deras verksamhetsutveckling • IT:s kritiska roll för nya organisationsformer, verksamheter och affärer

Genomförande
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment, eget arbete, samt diskussioner med lärare och andra studenter. Undervisning sker i form av lektioner och seminarier. Studenten arbetar självständigt och aktivt med olika uppgifter för att bygga en förståelse för och erfarenhet av verksamhetsutveckling med hjälp av IT vilket i sin tur möjliggör värdering och kritisk granskning av IT användning för utveckling av verksamheten. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination
I de individuella uppgifterna skall studenten visa förmåga att: • Redogöra för och diskutera hur IT möjliggjort nya organisationsformer och nya sätt att göra affärer på med tydlig koppling till teori • Redogöra för, diskutera och jämföra metoder för analys av hur IT stödjer och möjliggör nya organisationsformer • Uttrycka sig på ett korrekt språkligt sätt i skrift • Kritiskt granska och värdera IT-användning i en organisation med stöd av relevanta teorier och metoder • Vid design kunna välja, anpassa och motivera val av metod som stöd för designprocessen, samt beskriva hur den har använts. • Ge förslag på IT-lösningar som stödjer och utvecklar verksamheten i en organisation • Presentera den nya IT-lösningen på ett professionellt sätt skriftligt

Övrigt
Fler kurser om design av IT: I0005N IT-design från ett systemperspektiv.

Examinator
Diana Chroneer

Övergångsbestämmelser
Kursen I0001N motsvarar kursen IED423

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Pearlson, K.E., Saunders, C.S. & Galletta, D.F., (2016) Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 6th Edition
ISBN10: 1119244285
ISBN13: 9781119244288

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Individuella inlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.