Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Informationsmodellering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, I0003E
Kursens fokus är att hantera och modellera information som ska utgöra underlag för digitala tjänster. I kursen ingår att utveckla informationsmodeller, designa navigation samt analysera informationsbehov.

Målet med kursen är att studenten ska tilläga sig kunskap om hur information kan struktureras, modelleras och designas för att säkerställa att innehållet är relevant, riktigt och användbart för dess användare. Under kursens gång ska studenten förstå och tillämpa informationsmodeller som svarar mot specifika informationsbehov. Studenten skall också införskaffa sig kunskap om informationsprocesser och organiserande principer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492091