Utbwebben - defaultbild för kurser swe

IT's roll i samhället

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, I0011N
Kursens fokus är den roll IT spelar och hur den påverkar oss människor och vårt samhälle. Utgångspunkten är att ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till IT skapar förutsättningar för en genomtänkt och etisk IT design.

Målet med kursen är att studenten utvecklarett medvetet och kritiskt förhållningssätt till IT, och den roll IT spelar i vårt samhälle. Studenten lär sig om intentioner, val, känslor och värderingar i relation till IT, och att identifiera möjligheter och begränsningar för teknikens utformning utifrån det. Kursen skapar förutsättningar för studenten attförstå IT’s roll på många sätt, inte minst hur IT påverkar hur vi uppfattar oss själva, hur vi kommunicerar och utformar våra sociala nätverk. Vad är arbete och vad är fritid? Finns där en gräns, eller håller den på att försvinna? Är det okej eller inte med övervakningskameror?  Vad tycker vi om möjligheten att manipulera dokument, foton och filmer? Hur bör copyright utformas för digitalt material?Efter kursen ska studenten kunna förstå mångdimensionella och komplexa situationer som kräver ett etiskt förhållningssätt.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mari Runardotter

Mari Runardotter, Universitetslektor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493035