Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

IT och Innovation

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, I0013N
Kursens fokus är olika typer av innovationer inom IT-området, vilket omfattar olika källor till innovationer och olika strategier för genomförandet av en innovationsprocess.

Målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om innovation inom IT-området och kunna designa och implementera IT innovationer. Här ingår kunskap ominnovationsbegreppets innebörd,vikten av teknologiska innovationer,olika tillvägagångssätt för att stimulera till innovationsamt de utmaningar som ingår i innovationsprocessen. Studenten förväntas också skapa sig en ökad förståelse för hur olika IT teknologier kan användas i innovations- och kreativitetsprocesser, samt hur IT teknologier påverkar samspelet mellan innovation, kreativitet och design.

Kursen genomförs somdistanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Genom att under en större del av kursen arbeta i grupp lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten.Med hjälp av Fronter kan studenterna delta i gruppdiskussioner och lämna in både individuella uppgifter och grupparbeten.

För kursens genomförande behövs tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 1 Mb) krävs. Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera krävs om du vill delta i de webbbaserade träffarna.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492091