Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Design med hjälp av sociala medier (Webb 2.0)

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, I0014N
Kursen fokuserar på hur sociala medier (webb 2.0) kan användas som metoder i olika design och utvecklingssituationer för att stödja öppen innovation och distribuerad användarmedverkan.

Målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om vad sociala medier är samt hur dessa kan användas i olika design och utvecklingssituationer för att stödja öppen innovation och distribuerad användarmedverkan. Under kursens gång presenteras och illustreras olika typer av sociala medier, studenten får sedan testa olika medier och redogöra för deras lämplighet  i olika design situationer. Kursen varvar teoriinläsning med praktiska övningar för att studenterna ska kunna reflektera över både generella och situationsspecifika styrkor och svagheter kopplade till olika typer av sociala medier vid design och utveckling av tjänster.

Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten. 

För kursens genomförande behövs tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 1 Mb) samt grundläggande datorvana krävs. Tillgång till headset med mikrofon (gärna också webbkamera).

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mari Runardotter

Mari Runardotter, Biträdande professor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493035