Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Test av IT-system 7,5 högskolepoäng

Testing IT-systems
Grundnivå, I0015N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i programmering, t ex. D0019N Programutveckling med Java eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
  • beskriva och exemplifiera testprocessens delar
  • använda och välja bland olika tekniker för att utforma testfall
  • beskriva roller, kompetenser och ansvar kopplade till olika testfaser
  • identifiera och dokumentera prioriteringar och risker
  • genomföra tester
  • dokumentera testprocessens olika faser samt dess resultat (testplan, testfall och testrapport)

Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar på hur en testverksamhet bör planeras, genomföras och dokumenteras. Som en introduktion behandlas områden som: vad en test är och varför det är viktigt att testa IT-system, allmänna riktlinjer och metoder för test. Kursen behandlar även olika testfaser, samt olika typer av tester. Efter denna introduktion till området fördjupar sig kursen i testdesign och testfall. Kursen lägger fokus på processen för att planera och genomföra tester samt på utformning av rekommendationer för åtgärda de svagheter som identifierats.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska sammankomster. Studenters lärande sker genom lärarledda lektioner, laborationer, självstudier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Genom att under en större del av kursen arbeta i grupp lär sig studenten att samarbeta och kommunicera platsoberoende på distans i projektform. Under kursen kommunicerar studenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. I denna kurs används Canvas för att lägga ut information, kursmaterial samt ett videokonferenssystem för distansmöten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen och skriftlig gruppuppgift.

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Praktisk mjukvarutestning
Författare: Eva Holmquist
ISBN: 9789144117775
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2018
Sidantal:232

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003GruppuppgifterU G#3.00ObligatoriskV16
0005Individuell kunskapskontrollU G VG *4.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-06-10

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17