Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tjänstearkitektur 7,5 högskolepoäng

Service architecture
Grundnivå, I0017N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper och förmågor motsvarande målen i kurserna I0016N - Introduktion till informatik och digital tjänstedesign, I0006N - Design av IT samt I0001N - Verksamhetsutveckling med hjälp av IT, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna: •    Beskriva och förklara kärnbegrepp inom tjänstearkitektur •    Designa och tillämpa metoder, tekniker och standarder för att skapa en tjänstearkitektur •    Analysera en organisation som tjänster •    Identifiera omgivningens behov •    Utveckla tjänstemodeller som svarar mot organisationens och omgivningens behov •    Omvandla logisk design till specifikationer •    Kritiskt förhålla sig till gjord tjänstearkitektur

Kursinnehåll
Kursen har tre övergripande moment. Det första momentet fokuserar på att förstå grunden för tjänstearkitektur och hur detta angreppssätt kan användas för att förstå organisationer som en uppsättning tjänster och hur tjänstedesignen ska drivas baserat på affärskrav. I det andra momentet är en viktig del att skapa olika tjänstemodeller och förstå hur dessa påverkar organisationen och dess erbjudande. En viktig del i detta moment blir att även kritiskt förhålla sig till den gjorda tjänstearkitekturen och dess påverkan. Moment tre fokuserar på att designa och samordna tjänster. Kursen tjänstearkitektur fokuserar på hur strategiskt och tekniskt arbete kan möjliggöra nya digitala tjänster och nya affärer som svarar mot identifierade behov.

Genomförande
Under kursen jobbar studenten problemorienterat och utforskande. Studenten bygger kunskap genom aktivt deltagande i kursaktiviteter samt genom teoretiskt och praktiskt arbete. Studenten tränas att arbeta både individuellt och i grupp samt att rapportera arbetet i skriftliga och muntliga uppgifter. Studenten arbetar även oberoende och aktivt och ska kritiskt granska och kontinuerligt reflektera över deras arbete. Undervisning sker genom föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination
Denna kurs examineras genom både inlämningsuppgifter och skriftlig tenta. I inlämningsuppgifterna examineras studentens förmåga att: använda och anpassa de metoder, tekniker och standarder som används för att skapa en tjänstearkitektur, att interagera med omgivningen för att identifiera dess behov samt att kritiskt förhålla sig till gjord tjänstearkitektur baserat på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I tentan examineras studentens förmåga att beskriva och förklara kärnbegrepp inom området, att förstå och omvandla information till specifikationer, samt att analysera och beskriva en organisation med ett tjänsteperspektiv. I den muntliga presentationen examineras studentens förmåga att muntligt redovisa och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra.

Examinator
Svante Edzen

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH14
0003Muntlig presentationU G#0.50ObligatoriskH14
0004HemtentamenU G VG *3.00ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15