Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Strategisk tjänstedesign

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, I0019N
I denna kurs lär du dig grunderna om plattformar för tjänsteutveckling och tjänstedistribution. Du kommer att göra trendanalyser utifrån stora datamängder, utveckla tjänstekoncept och utforma tjänsteportföljer, samt utveckla din beställarkompetens.

Kursen består av tre större moment. Det första momentet fokuserar på hur man genomför trendanalyser med hjälp av större datamängder. Dessa data kan samlas in från organisationers interna databaser eller från offentliga källor. En viktig del i detta moment är även att utifrån ett kritiskt förhållningsätt reflektera över gjorda trendanalyser. I det andra momentet får studenterna lära sig av som karaktäriserar digitala plattformar för tjänsteutveckling och tjänstedistribution, samt hur dessa kan skilja sig åt. Studenten bygger även vidare på de genomförda trendanalyserna för att göra användarmodellering och utforma olika tjänstekoncept. Momentet tre fokuserar på olika metoder för strategisk tjänstedesign samt hur man utformar tjänsteportföljer. Momentet tre inkluderar även teorier och metoder relaterade till beställarkompetens av tjänster från externa leverantörer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mari Runardotter

Mari Runardotter, Biträdande professor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493035