KURSPLAN

Strategisk tjänstedesign 7,5 Högskolepoäng

Strategic service design
Grundnivå, I0019N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-01-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Informatik
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper och förmågor motsvarande målen i kurserna I0001N, I0006N och I0016N eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

a) genomföra enklare trendanalys
b) utforma en tjänsteportfölj i relation till en organisations strategi
c) designa tjänstepaket
d) kritiskt förhålla sig till, samt diskutera gjorda tjänstekoncept


Kursinnehåll

Kursen består av tre större moment. Det första momentet fokuserar på trendanalys. I det andra momentet får studenterna konstruera tjänstepaket baserat på organisationsstrategier, samt utforma tjänsteportföljer.  I det tredje momentet ska studenterna kritiskt reflektera och förhålla sig till gjorda tjänsteportfolios och tjänstepaket. De ska även reflektera över den strategiska betydelsen av dessa.


Genomförande
Under kursens gång deltar studenten i olika undervisningsmoment, eget arbete, samt diskussioner med lärare och andra studenter. Undervisning sker i form av lektioner och seminarier. Studenten arbetar självständigt och aktivt med olika uppgifter för att bygga en förståelse för och erfarenhet av strategisk tjänstedesign.

Examination

Kursen innehåller individuella uppgifter motsvarande 6hp där studenternas förmåga att genomföra trendanalyser, utforma tjänstepaket och tjänsteportföljer samt att kritiskt förhålla sig till dessa examineras (mål a-c). Kursen innehåller även obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna presentera sina arbeten samt kritiskt reflektera och förhålla sig till gjorda tjänstekoncept samt reflektera över den strategiska betydelsen av dessa (mål b-d).


Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Peppard, J. and Ward, J. (2016). The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy: John Wiley & Sons

Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuella inlämningsuppgifter6.0TG U G VG
0003Seminarier1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.