Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Handelsrätt II

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0007N
Vilka regler gäller för kreditavtals ingående och upphörande? Hur ska egendom fördelas vid utmätning och konkurs? Hur gör man för att starta olika typer av bolag? Detta är exempel på frågor som kommer att behandlas under denna kurs.

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i hur reglerna om krediter och skuldebrev och olika typer av säkerheter fungerar i förhållande till reglerna om utmätning och konkurs. Kursens mål är också att ge fördjupade insikter i hur olika associationsformer uppkommer och fungerar samt om olika former av ekonomisk brottslighet. En del av kursen behandlar krediten som sådan. Vad krävs för att ett kreditavtal ska anses ha uppkommit och hur kan ett sådant avtal upphöra? Den rätt att kräva betalt som ett kreditavtal innebär kan överlåtas. Om så sker uppkommer frågor om vem den betalningsskyldige ska prestera till och vilka invändningar mot betalningsskyldighet som i förhållande till denne kan framställas. Dessa frågor löses genom tillämpning av skuldebrevslagen och dessa regler kommer att behandlas under kursen. För att en kredit ska erhållas är det vanligt att kredittagaren måste erbjuda kreditgivaren någon form av säkerhet. Säkerheter finns av olika slag och de har olika egenskaper. Det är därför viktigt att känna till hur de olika säkerheterna uppkommer, fungerar och vilken säkerhet de faktiskt ger om det uppkommer betalningsproblem. Det kan uppkomma konkurrens om betalning mellan olika kreditgivare. En förhållandevis stor del av kursen kommer att ägnas åt det avsnitt som behandlar olika säkerheter och vad som gäller vid utmätning och konkurs. Regler om hur dessa förfaranden aktualiseras och hur olika frågor om fördelning av egendom ska lösas vid utmätning och konkurs kommer att behandlas. Aktiebolag och handelsbolag är exempel på olika typer av associationer. Regler om hur dessa, men också andra former av associationer, bildas och hur de fungerar i förhållande till de som tillhör associationen och i förhållande till de som står utanför associationen kommer att behandlas. Ekonomisk brottslighet är också ett ämne som kommer att tas upp under kursen. Det handlar här om regler som innebär att ett straffrättsligt ansvar kan utkrävas exempelvis av den som genom vilseledande förmår någon annan till en ekonomisk överföring av pengar om det innebär vinning för den ena parten och skada för den andra parten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Pär Sunden, Universitetsadjunkt

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492347
Berit Söderfalk

Berit Söderfalk, Universitetsadjunkt

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492036