Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Beskattningsrätt

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0011N
Kursen behandlar skatterättsliga problem.

Kursen behandlar finansieringen av det offentligas verksamhet genom skatter. Beskattningen av samtliga inkomstslag studeras men med viss tyngdpunkt åt rörelsebeskattning. Här kommer speciellt beskattningens förhållande till civilrättslig lagstiftning att betonas. Särskild vikt kommer även att ägnas metoder för lösning av problematiska fall. Visst utrymme ges också åt reglerna för skatteprocessen och sanktioner vid överträdelse av skattelagarna.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Riekkola

Susanne Riekkola, Universitetsadjunkt

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492959