Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsrätt 7,5 Högskolepoäng

Employment Law
Grundnivå, J0026N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
-    redogöra för grunderna i det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
-    förklara betydelsen av centrala arbetsrättsliga begrepp och termer
-    identifiera, strukturera och analysera grundläggande arbetsrättsliga problem inom de rättsområden som kursen behandlar
-    ge förslag på lösningar av arbetsrättsliga problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad. Därefter behandlas följande områden:
-    medbestämmande för anställda,
-    anställningsskydd,
-    arbetsmiljö,
-    diskriminering

Genomförande
Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer föreläsningar på det aktuella området. Till kursavsnitten finns övningsmaterial i form av tillämpningsövningar, vilka studenterna ska lösa. Övningsuppgifterna löses med fördel ske i grupp.

Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen. Bedömningen av studenternas prestationer på kursen sker utifrån obligatoriska enskild skriftlig tenta, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings- argumenterings- och formuleringsförmåga.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter IER622

Examinator
Pär Sundén

Övergångsbestämmelser
Kursen J0026N motsvarar kursen IER622

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sigeman, Tore. Arbetsrätt, Norstedts Juridik
Arbetsmiljölagen med kommentar, Arbetsmiljöverket, senaste upplagan.
Lagbok alternativt Göransson Håkan, Nordlöf Claes: Arbetslagstiftning, Norstedts Juridik
Övningsmaterial tillhandahålls via hemsidan.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2008-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15