Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, J0030N
Studenten skall vid kursens slut kunna analysera grundläggande juridiska problem. Detta innebär att studenten skall kunna visa att de kan identifiera och ge förslag på alternativa lösningar på juridiska problem.

Kursen ger studenten en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i juridisk problemlösningsmetod. Därefter behandlas avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt med successionsrätt, förvaltningsrätt, marknadsrätt, europarätt, associationsrätt, processrätt, obeståndsrätt samt miljörätt.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Bäckström

Lars Bäckström, Universitetslektor

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491710
Rum: A514 - Luleå»