Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0032N
Vad är gällande rätt? Vilken funktion har rätten som styrmedel? Hur förhåller sig olika rättskällor till varandra? Dessa, och andra, frågor kommer att analyseras utifrån ett rättsligt, filosofiskt och historiskt perspektiv.

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i juridisk metod samt möjligheten att diskutera juridiken som ämne ur ett filosofiskt såväl som historiskt perspektiv. Hur uppkommer en rättsregel? Vad ger en rättsregel dess legitimitet? Vilka metoder finns att tolka rättsregler? Hur förhåller sig olika typer av regler på olika nivåer till varandra? Vilken giltighet har en lag som inte efterlevs eftersom den inte uppfattas som rimlig av medborgarna i Sverige? Vad har äldre rätt för betydelse för förståelsen av gällande rätt av idag? Detta är exempel på frågeställningar som kommer att behandlas under kursen. Kursen har också som mål att ge tillfälle att fördjupa förmågan att kritiskt granska och bedöma fakta och forskningsresultat samt att ge träning i att skriftligt och muntligt presentera olika typer av juridiskt material och juridisk argumentation.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns för studenter. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Christina Allard

Christina Allard, Biträdande professor

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491379