Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning utredning

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, J7009N
Hur hanteras ett juridiskt ärende hos en myndighet?
Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete i offentlig rätt. Genom att skriva examensarbete i rättsvetenskap, utredning ges du möjlighet att beskriva och analysera vilka olika juridiska möjligheter som finns att lösa ett offentligrättsligt problem hos stat, kommun eller annan myndighet.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Pettersson

Maria Pettersson, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492195
Rum: A517 - Luleå»