Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kinesisk affärskultur 7,5 högskolepoäng

Chinese Business Culture
Grundnivå, K0002P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Kulturvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Kulturvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 5


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
•    ha insikt i kinesisk affärskultur och etikett.
•    förstå vikten av att uttrycka sig på ett respektfullt sätt i förhandlingssituationer.
•    kunna presentera fakta i affärssituationer på ett korrekt sätt.
•    kunna återge skillnader i kinesisk och svenskt affärskultur.

Kursinnehåll
I kursen ingår studier av kinesisk affärskultur och etikett. Under kursen studeras faktorer såsom skillnader mellan svenskt och kinesiskt affärskultur, vikten av skapa goda relationer med motparten, respekt för motparten i förhandlingar och andra tillvägagångssätt vid förhandlingssituationer. Vidare studeras kinesiskt affärsliv i ett större perspektiv där allmän kännedom om kinesisk affärsmarknad, ekonomi och större företag ingår.

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom korta genomgångar, föreläsningar och diskussioner om valda ämnen.

Examination
Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter.

Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Kursmaterial tillhandahålls av läraren vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH13
0002InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15