Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i konstruktionsteknik 7,5 Högskolepoäng

Senior Design Project in Structural Engineering
Grundnivå, K0003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Avgörs av examinator.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten möjlighet till fördjupade studier inom ett speciellt ämne/område.

Kursinnehåll
Avgörs från fall till fall.

Genomförande
Avgörs från fall till fall.

Examination
Bedömning av inlämningsuppgifter.

Examinator
Mats Emborg

Övergångsbestämmelser
Kursen K0003B motsvarar kursen ABK121

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektrapport7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-08-18