Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kundfokuserad produktutveckling

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0004N
Marknadsundersökningar, identifiering av kundönskemål, fokusgrupper, enkätmetodik, kundcentrerad planering (QFD), conjoint analysis, multivariata metoder, kreativitetsteori.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2007