Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Broprojektering 7,5 Högskolepoäng

Bridge Design
Grundnivå, K0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Kärnkurser på V. Fullgjord praktik.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen ger kunskap om projektering av vanliga brotyper.

Kursinnehåll
Lektioner om broestetik, brotyper, utformning och dimensionering, laster, säkerhet.

Genomförande
Kursen genomförs i projektform med konstruktion av en eller två brotyper, De olika delarna inleds med genomgångar.

Examination
För godkänt slutbetyg fordras godkända konstruktionsuppgifter.

Examinator
Lennart Elfgren

Övergångsbestämmelser
Kursen K0005B motsvarar kursen ABK128

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Broprojektering, Vägverkets publikation 1996:63Bro 2002, Vägverket 2002
Föreläsningskoncept.
Material som läggs ut på nätet

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Broprojekt 14.5U G#
0002Broprojekt 23.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.