Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Fysikalisk kemi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0010K
Kursen omfattar kvantfysikaliska fenomenen, kemisk termodynamik och elektrokemisk jämvikt, reaktioners ordning, reaktionsmekanismer och aktiveringsenergi. Teorin tillämpas vid räkneövningar och laborationer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Oleg Antzutkin

Oleg Antzutkin, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524