Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Oorganisk kemi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0011K
Kursen behandlar grundläggande oorganisk kemi.

Ingående moment:

  • Olika typer av syra/basbegrepp.
  • Termodynamiska, jämviktskemiska och reaktionskinetiska aspekter på löslighet.
  • Koordinationsföreningar
  • Katalys.
  • Biooorganisk kemi.
  • Korrosion.
  • Deskriptiv oorganisk kemi med utgångspunkt från periodiska systemet.
  • Laborationsövningarna omfattar tillämpningar av teorin.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»