Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kultur, estetik och lärande

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0011S
De estetiska uttrycksformernas betydelse för lärandet ur både ett praktiskt erfarenhetsmässigt och ett vetenskapligt perspektiv. Utveckling av din praktiska erfarenhet av att arbeta med bild, drama, musik, slöjd, dans och IKT som estetiska uttryck och som kommunikationsmedel.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014