Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Värderingsteknik 7,5 Högskolepoäng

Real Estate Valuation
Grundnivå, K0012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2008 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.
K0011BMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge kunskap om:
• Fastighetsvärderingens grunder
• Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk
• tillämpning
• Värdering vid fastighetstaxering
• Etik och ansvar vid fastighetsvärdering

Genomförande
I kursen ingår föreläsningar, övning samt projektuppgift.

Examinator
Glenn Berggård

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter2.5U G#
0002Seminarier2.5U G#
0003Tentamen2.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.