Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Jazzteori I B 7,5 högskolepoäng

Jazz Theory I B
Grundnivå, K0012G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs Grundkurs Musik I A 10p.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten teoretiska färdigheter i ämnet jazzteori. Dessa färdigheter kommer studenten tillgodo i hans/hennes förmåga att analysera musik, arrangera samt improvisera.

Kursinnehåll
Diatonisk harmonik
Principer i moderna ackordföljder
Guidetonlinjer
Mollharmonik
Blues
Ackordskalor
Modulation
Modal interchange
Orgelpunkt
Modal harmonik
Överlagrade ackord, hybridackord, polyackord

Genomförande
Grupplektioner (5 – 10 deltagare).
Möjligheter till individuell handledning kan finnas.

Examination
2 större uppgifter skall skriftligen inlämnas och redovisas.
Fortlöpande inlämning och redovisning av övningar och förelagda uppgifter.

Övrigt
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk och musikteoretisk förmåga. Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej komineras i examen med MUA425.

Examinator
Harri Ihanus

Övergångsbestämmelser
Kursen K0012G motsvarar kursen MUA625

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH07
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17