Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs 7,5 högskolepoäng

Qualty Management - Values, methodologies and tools: Introduction course
Grundnivå, K0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna:
  • kunna redogöra för bakgrunden till dagens syn på kvalitetsutveckling.
  • kunna redogöra för principer och värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling inklusive bl.a. kundfokus, processtänkande och förutsättningar för ständiga förbättringar.
  • kunna tolka terminologin i standarden ISO 9000 och kunna redogöra för hur ett kvalitetsledningssystem kan införas, revideras och hållas aktuellt.
  • kunna använda arbetssätt och verktyg för att säkerställa kvalitet, arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.
  • kunna praktiskt jobba med utvärdering och förbättringsarbete baserat på offensiv kvalitetsutveckling.
  • kunna redogöra för den nära kopplingen mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling.

Kursinnehåll
Kvalitetsbegreppets och kvalitetsområdets utveckling. Offensiv kvalitetsutveckling med värderingar, arbetssätt och verktyg. Kvalitetsledningsstandarden ISO 9000:2000. Arbetssätt och verktyg för självutvärdering (Språngbrädan) och förbättringsarbete. Kopplingen mellan kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genomförande
Undervisningen består av individuellt arbete och grupparbeten kopplade till kurslitteraturen, webbmaterialet och studenternas egna erfarenheter. Kommunikation med lärare sker då huvudsakligen via Internet. Eventuellt kan handledning ges via webbkonferensvertyg. Inga sammankomster. Arbetet i kursen utgår till stora delar från ett case i form av ett fallstudieföretag som till stor del är utformat efter verkliga förebilder.

Examination
Individuella uppgifter och gruppuppgifter under kursens gång samt hemtentamen vid kursens slut.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Lovén

Övergångsbestämmelser
Kursen K0012N motsvarar kursen K0007N

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergman, B & Klefsjö, B.(2020). Kvalitet från behov till användning. Sjätte upplagan, Studentlitteratur, Lund
Webbmaterial: Kvalitet - en integrerad helhetssyn, övningar, projekt, länkar, praktikfall, planering, anslagstavla mm.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Arbete individuellt och i gruppU G#6.00ObligatoriskH08
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-08-21