Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggkonstruktion 7,5 högskolepoäng

Structural Design
Grundnivå, K0013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt B0002B Konstruktionsteknik och K0002B Byggmaterial


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
   Kursens mål är att studenten ska 
• kunna bestämma dimensionerande laster på byggnadsverk och byggnadsdelar
• kunna dimensionera stål-, trä- och betongelement för böjande moment, tvärkraft och normalkraft
• kunna bestämma moment-, tvärkrafts- och normalkraftskapacitet för stål-, trä- och betongelement
• förstå inverkan av armeringsmängd och inverkan av betongens mognadsgrad på bärförmågan
• förstå inverkan av tvärsnittform och materialegenskaper på bärförmåga
• känna till och kunna dimensionera de vanligaste förbanden för stål- och träelement

Kursinnehåll

  Laster

- Karakteristiska lastvärden
- Dimensionerande last
- Lastkombinationer
- Lastnedräkning

  Betongkonstruktioner 

- Dimensioneringsprinciper
- Dimensionering av balkar för moment och tvärkraft
- Dimensionering av pelare med hänsyn till knäckning
- Laboration

Stålkonstruktioner 

- Dimensioneringsprinciper
- Dimensionering av balkar för moment och tvärkraft
- Dimensionering av pelare med hänsyn till knäckning
- Laboration

 Träkonstruktioner 

- Dimensioneringsprinciper
- Dimensionering av balkar för moment och tvärkraft
- Dimensionering av pelare med hänsyn till knäckning
- Laboration"


Genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, övningsräkningar och laborationer Obligatoriska stål-, trä- och betonglaborationer i grupp.

Examination
Obligatoriska laborationer; betyg U, G Skriftlig tentamen med differentierade betyg U,3,4,5

Övrigt
Kursens nivå: Grundläggande nivå Progression: I kursen B0002B Konstruktionsteknik lär sig studenten att beräkna lasteffekt på byggnadselement. I K0013B Byggkonstruktion lär sig studenten att beräkna bärförmåga för tre olika byggnadsmaterial. Kursen K0013B

Examinator
Martin Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen K0013B motsvarar kursen ABS121

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Isaksson, T., Mårtensson, A., Thelandersson, S., Früwald Hansson, E., Fröderberg, M. & Larsson Ivanov, O. (2017). Byggkonstruktion. Studentlitteratur. ISBN 9789144118369

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationerU G#2.50ObligatoriskV09
0002TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14