KURSPLAN

Jazzteori II B 7,5 Högskolepoäng

Jazz Theory II B
Grundnivå, K0013G
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs MUA425 Jazzteori I B. Godkänd kurs MUA422 Musikteori B-nivå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge fördjupade kunskaper i jazzteori
Att ge inblick i jazzharmoniken ur ett musikhistoriskt perspektiv
Att ge inblick i olika banbrytande jazzkompositörers harmoniska särdrag
Att ge färdigheter i olika reharmoniseringstekniker
Att visa på olika kompositionstekniker
Att expandera studentens ramar för eget kreativt skapande

Kursinnehåll
Olika reharmoniseringstekniker
Analys av musik
Kompositionstekniker
Fördjupning i skalor och ackord
Improvisationstekniker

Genomförande
Grupplektioner eller smågrupper.
Tanken är att det skall finnas en viss ”flexibilitet” i uppläggningen samt i viss mån innehållet beroende på gruppens sammansättning, förkunskaper och önskad inriktning.

Examination
Varje student skall inlämna och redovisa ett skriftligt arbete. Temat för arbetet skall bestämmas i samråd med läraren.

Övrigt
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk och musikteoretisk förmåga. Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUA426.

Examinator
Harri Ihanus

Övergångsbestämmelser
Kursen K0013G motsvarar kursen MUA626

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0U G VG
0002Slutredovisning1.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.