KURSPLAN

Jazzteori II B 7,5 högskolepoäng

Jazz Theory II B
Grundnivå, K0013G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs MUA425 Jazzteori I B. Godkänd kurs MUA422 Musikteori B-nivå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge fördjupade kunskaper i jazzteori
Att ge inblick i jazzharmoniken ur ett musikhistoriskt perspektiv
Att ge inblick i olika banbrytande jazzkompositörers harmoniska särdrag
Att ge färdigheter i olika reharmoniseringstekniker
Att visa på olika kompositionstekniker
Att expandera studentens ramar för eget kreativt skapande

Kursinnehåll
Olika reharmoniseringstekniker
Analys av musik
Kompositionstekniker
Fördjupning i skalor och ackord
Improvisationstekniker

Genomförande
Grupplektioner eller smågrupper.
Tanken är att det skall finnas en viss ”flexibilitet” i uppläggningen samt i viss mån innehållet beroende på gruppens sammansättning, förkunskaper och önskad inriktning.

Examination
Varje student skall inlämna och redovisa ett skriftligt arbete. Temat för arbetet skall bestämmas i samråd med läraren.

Övrigt
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk och musikteoretisk förmåga. Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUA426.

Examinator
Harri Ihanus

Övergångsbestämmelser
Kursen K0013G motsvarar kursen MUA626

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH07
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.