Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Introduktion till Lean

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0014N
Kursen behandlar principerna och filosofin för Lean (resurssnål produktion, kvalitet, effektivitet, ständiga förbättringar mm). Du lär dig konkreta metoder för att eliminera slöseri i produktion etc.

Under kursen berörs Lean ur ett historiskt perspektiv med tillbakablickar på Taylor och Ford. Det historiska perspektivet fortsätter via utvecklingen i Japan och Toyota och in i framtiden. Leans filosofiska bakgrund och värderingsmodeller: kunden i centrum, ständiga förbättringar, arbeta med processer tar vi upp som en bas för arbetet i kursen. Vilken roll har ledare och chefer i en Lean-satsning? Hur arbetar man för att finna slöseri? Verktyg för Lean såsom 5S, 5 Varför (rotorsaksanalys), Ständiga förbättringar och processkartläggning kommer vi att arbeta med. Kursen tar också upp värdeflödesanalys. Lean är idag inte bara tillverkningsfokuserat såsom Lean Manufacturing, utan används i allt högre utsträckning också för tjänsteproduktion. Ett närmande mellan Lean och andra verksamhetsutvecklingsmodeller såsom Sex Sigma sker idag, vilket vi studerar.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Vanhatalo

Erik Vanhatalo, Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491720