KURSPLAN

Verktyg för byggkalkyler och rapporter 15 högskolepoäng

Tools for Engineering Calculations and Reporting
Grundnivå, K0015B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall utveckla:
-kunskap om grundläggande matematiska begrepp och metoder som underlag för undervisningen i övriga ämnen
-färdigheter att utföra numeriska beräkningar med hjälp av aktuella tekniska hjälpmedel
-förmågan att uttrycka sig ändamålsenligt och övertygande i tal och skrift beroende på syfte, mottagare och medium
-kunskap om vad som kännetecknar olika typer av tekniska texter t ex produktbeskrivningar, manualer, rapporter och populärvetenskapliga artiklar
-färdigheter att kunna hämta information från bibliotek och databaser
-olika studietekniker
-förmågan att använda olika digitala medier för kommunicera med andra studenter och lärare

Kursinnehåll
Matematikdelen koncentreras innehållet till den praktiska yrkesmatematiken, dvs:
-numerisk räkning
-ekvationer och olikheter av första graden och högre grad
-koordinat- och ekvationssystem
-formelbehandling
-geometri
-trigonometri
-linjära och icke-linjära funktioner
-exponential och logaritmfunktioner
-statistik 

Kommunikationen fokuserar på informationssökning och bibliotekskunskap, studieteknik samt språket som verktyg. Praktiska övningar (muntliga och skriftliga) förekommer i form av berättande-, beskrivande-, utredande- och argumenterande texter. Övningarna innefattar även referatteknik samt argumentations- och presentationsteknik.

Datordelen koncentreras på kalkylverktyg (främst Excel) och internetkommunikation (mail och Canvas).

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, praktiska övningar och laborationer.

Examination
Inlämningsuppgifter, duggor, muntlig- och skriftlig presentation

Övergångsbestämmelser
Y0008B

Examinator
Jonny Nilimaa

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"1. Räkning formler och sånt, del 1, Nilsson-Dunkels.
2. Räkning formler och sånt, del 2, Nilsson-Dunkels.
Ovanstående litteratur (1 och 2) finns som pdf i kursrummet Canvas.

3. Renberg Bo (2013). Bra skrivet Väl talat, Handledning i skrivande och praktisk retorik. ISBN: 91-44-03437-7.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001DataU G#0.90ObligatoriskH19
0002KummunikationU G#3.70ObligatoriskH19
0003Matte 1U G#3.30ObligatoriskH19
0004Matte 2U G#3.30ObligatoriskH19
0005Matte 3U G#1.90ObligatoriskH19
0006Matte 4U G#1.90ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.