Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0015N
I dagens samhälle blir effektivitet, kostnader och kundtillfredsställelse allt viktigare. Kvalitetsutveckling är en naturlig väg att utveckla organisationer, människor och arbetsplatser.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2021