Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0015N
I dagens samhälle blir effektivitet, kostnader och kundtillfredsställelse allt viktigare. Kvalitetsutveckling är en naturlig väg att utveckla organisationer, människor och arbetsplatser.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Inledningsvis skapar vi en gemensam plattform bestående av bakgrund, standard och grundläggande metoder för kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Ledarskap för kvalitetsutveckling och ledningens mer betonade roll ger anledning till en fördjupning inom detta område. Processer och processtänkande är ett viktigt inslag i förbättringsarbetet. Vi tar upp tjänstekvalitet och utveckling av tjänster med kunden i centrum. För att säkerställa att kundens krav och behov kan uppfyllas går vi igenom ett antal metoder för att inhämta och analysera information från kunder. Floran av ledningssystem ökar och för att få en helhetssyn och effektivisera arbetet med dem växer intresset för att integrera ledningssystem. Vi tar upp vad detta kan innebära i praktiken. Avslutningsvis blickar vi framåt och tittar även lite närmare på Sex Sigma, ett systematisk förbättringkoncept som nått stor framgång tack vare fokus på statistiska metoder och kostnadsreducering.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Lovén

Erik Lovén, Universitetsadjunkt

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492402