Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Tillämpad riskhantering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0017B
Kursen ger grundläggande kunskaper om riskhantering med tyngdpunkt på brandskydd.

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs kan beskriva lagstiftning inom riskhantering samt organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd. Studenten ska också kunna projektera brandskydd samt visa förmåga att förebygga olyckor och skador genom riskreducerande åtgärder.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265