Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Musikskapande I

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0019G
Välkommen till Sveriges – om inte världens – första högskoleutbildning i musik där Du och Ditt band får växla upp er unicitet och vara ”on the edge”!
I Musikskapande I får du som student möjlighet att synliggöra och medvetandegöra dina kreativa processer för att förstärka din konstnärliga potential och att självständigt kunna leda projekt utifrån ett processorienterad förhållningssätt. Musikskapande I löper tillsamman med Musicerande I och utgör BoomTown Music Education – vars syfte är att erbjuda en gränsöver¬skridande och processorienterad utbildning för band och musiker, på rockmusikens villkor. Utbildnings¬konceptet vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund gällande samlärande och gehörsspel – forskning utförd vid bl a Musikhögskolan i Piteå och i samarbete med musiker inom pop- och rockgenren. Du söker som enskild musiker/låtskrivare eller Ni söker som ett redan existerande band. Pedagogisk punk Kärnan i kurserna Musikskapande I och Musicerande I utgörs av att spela och komponera musik inom en utbildningskontext som stöder och utvecklar dina färdigheter som konstnär, artist och entreprenör. Musikalisk energi, artisteri och originalitet uppmuntras, likväl som självständighet i tanke och handling. Inom BTME välkomnar vi en musikalisk mångfald – och oavsett det handlar om pop, hip-hop eller hårdrock, bygger utbildningen vidare på Dina idéer – vi utmanar dem istället för att ersätta dem. BTME utgör i sin tur en av tre hörnstenar i BoomTown – ett näringslivsprojekt som består av utbildning, organisation och nätverk samt näringsliv. De andra hörnstenarna i triaden innebär en kvalitetshöjning för BTME med deras delaktighet i musikbranschen och som professionell bandinkubator. Det centrala i utbildningen - spelandet - bedrivs i replokaler och studios med extremt hög standard belägna i BoomTowns lokaler på Wallingatan i Borlänge. I dagsläget bedrivs två högskoleutbildningar vid BoomTown som är unika i sitt slag, BTME och Kreativ ljusdesign för scen och event.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Erik Weissglas, Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72657
Rum: D116 - Piteå»