Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Operations management och strategi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0019N
Kursen behandlar på en grundläggande nivå metoder för att analysera, styra och förbättra en organisations interna verksamhet givet den övergripande strategin. I kursen definieras och behandlas dessa grundläggande strategiska beslut.

I kursen kommer du att lära dig de grundläggande strategiska besluten ett företag behöver ta. Dessa definierar målen för verksamheten, givet dessa mål behövs metoder och verktyg för att styra företaget så effektivt som möjligt. Kursen ger dig en övergripande förståelse om hur ett tillverkande företag är organiserat och vilka operationella kort- och långsiktiga beslut man måste fatta. Mycket av styrningen handlar om planering av produktion; vilka resurser behövs, hur ska produktionen organiseras, när ska produktion ske av vilka artiklar i vilken mängd. I kursen får du lära dig på en grundläggande nivå hur styrningen ska gå till och vilka kvantitativa hjälpmedel vi kan använda oss av.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Björn Samuelsson, Universitetslektor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493291