Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Metallurgi och plätering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0021K
Kursen innehåller momenten redoxreaktioner, elektrokemiska celler, elektrolys, plätering, graderad oxidation och infärgning samt metallurgiska processer Undervisningen sker dels i närundervisnings- och dels i distansform med tekniköverbryggande hjälpmedel. Praktiska moment genomförs med närundervisning.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2016