Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Tillämpad dataanalys för ingenjörer

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0021N
Kursen passar dig som vill förbättra din verktygslåda för att möta dagens och morgondagens industriella utmaningar där analys av stora mängder data är viktigt för att skapa bra beslutsunderlag för centrala problemställningar.

Vi lever i en tid där tillgången till data ökar mycket snabbt, men också i en tid när möjligheterna och metoderna att analysera stora dataset också snabbt ökar. Såväl dagens ingenjörer, men i än högre grad morgondagens ingenjörer, verkar i miljöer där hantering och analys av data är en nyckelkompetens för företag och organisationer. Ingenjörer har ofta tillgång till stora mängder data. En delmängd av dessa kan ofta stötta arbetet med att finna nya, faktabaserade lösningsförslag till verksamhetens problem. Kursen Tillämpad dataanalys för ingenjörer är utformad för att ge den blivande ingenjören kunskap och förståelse såväl som färdigheter och förmågor för att effektivt kunna analysera och skapa beslutsunderlag baserad på stora dataset. Kursen behandlar både teoretiska och praktiska aspekter av analys av stora dataset samt stärker studentens värderingsförmåga av analysresultat.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492137
Erik Vanhatalo

Erik Vanhatalo, Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491720