KURSPLAN

Kreativt lyssnande, analys och estetik I 7,5 Högskolepoäng

Creative listening, analysis and aesthetics I
Grundnivå, K0023G
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande 2011-02-07

Reviderad
av Monica Johansson, HUL 2012-06-25

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att skapa en större förståelse för samband och andra övergripande faktorer i musikteorin och musikhistorien i tidig musik fram till barocken.

Kursinnehåll
Musiklyssnande och analys av specifika banbrytande verk ur epokerna till och med barocken.

Genomförande
Undervisning och samtal i grupp.
Sammankomster på kvällstid, även något veckoslut kan vara möjligt.

Examination
Muntlig och/eller skriftlig redovisning av förelagda arbetsuppgifter vid sammankomsterna.

Examinator
Gary Verkade

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Josquin des Pres, Missa Pange lingua
Richefort, Requiem
Monteverdi, Il combattimento
J.S. Bach, Kunst der Fuge
bl a

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examination hel kurs7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.