Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Miljödriven produktutveckling

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0023N
Kursen ger fördjupande kunskaper i att arbeta med miljö- och hållbarhetsanalyser vid produktutveckling

Kursen fokuserar på utveckling av kunskap om miljö- och hållbarhetsanalyser vid produktutveckling. En betydande del av kursen utgörs av praktisk tillämpning av livscykelanalys (LCA) med syfte att analysera och jämföra miljöpåverkan av produkter under hela deras livscykel. I kursen ingår även design för ökad produktlivslängd och återvinning, träning i att föreslå material och motivera varför valet leder till minskad miljöpåverkan samt träning i att använda och kommunicera analysresultat för att förklara hur en produkt påverkar miljön under hela livscykeln. Kursen ges på svenska och examineras genom tentamen och gruppuppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt.

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Helena Ranängen

Helena Ranängen, Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491398
Thomas Zobel

Thomas Zobel, Professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492134